, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πλαστικά Θράκης: Νέα αύξηση 4% στα EBITDA το α’ τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2023 ανακοίνωσε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης με τον κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνεται στα 93 εκατ. ευρώ, ενώ νέα αύξηση 4% σημειώθηκε στα συγκρίσιμα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) συνεχίζοντας τις επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Ειδικότερα, τα κέρδη EBITDA από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανέρχονται σε 11,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 11,2 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 περιελάβανε επιπλέον και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που σχετίζονταν με προϊόντα Covid-19 (συνολικό EBITDA πρώτου τριμήνου 2022: 15,5 εκατ. ευρώ).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL