00:39, Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022

Πώς συνδέεται η εταιρική ευθύνη με τις αποδοχές των εργαζομένων

Η πιο πρόσφατη έρευνα της KPMG International (μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες λογιστικές εταιρίες του κόσμου) δείχνει ότι το 87% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (το Global Fortune 250) χρησιμοποιούν τις αναφορές εταιρικής ευθύνης (CR) για να εντοπίσουν τουλάχιστον ορισμένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ή μεγάλες δυνάμεις που επηρεάζουν την επιχείρηση. Η κλιματική αλλαγή, η σπανιότητα των υλικών πόρων και η ενέργεια και τα καύσιμα είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες μεγάλες δυνάμεις στις αναφορές CR.

Πρόσφατα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοκηλίδων και καταστροφών σε εργοστάσια, θα πρέπει να υπενθυμίζουν στους ηγέτες των επιχειρήσεων πόσο σημαντικό είναι να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αλυσίδας εφοδιασμού. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό οι εταιρείες να χρησιμοποιούν τις αναφορές εταιρικής ευθύνης για να αποδείξουν ότι όχι μόνο έχουν εντοπίσει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με τους προμηθευτές τους, αλλά ότι έχουν επίσης δημιουργήσει κατάλληλα συστήματα για τη διαχείρισή τους.

Ένα από τα πιο εκπληκτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι ορισμένοι τομείς με περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού, που ενέχουν δυνητικά καταστροφικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους, έχουν χαμηλά επίπεδα αναφοράς για ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι εταιρείες στον τομέα των χημικών και συνθετικών, για παράδειγμα, έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας: το 60% των εταιρειών της G250 σε αυτόν τον τομέα που αναφέρουν CR δεν αναφέρουν την αλυσίδα εφοδιασμού. Αντίθετα, οι εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρονικών και των υπολογιστών είναι οι πιο πιθανό να το κάνουν.

Ο τομέας των ηλεκτρονικών έχει μια διαβόητα πολύπλοκη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και εκτίθεται σε πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, από ορυκτά συγκρούσεων και συνθήκες εργασίας μέχρι καιρικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι πλημμύρες στην Ταϊλάνδη επηρέασαν περισσότερα από 1.000 εργοστάσια και κατέστρεψαν τις προμήθειες βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τους υπολογιστές, τα αυτοκίνητα και άλλους τομείς. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, μια σειρά από παγκόσμιες μάρκες ηλεκτρονικών ειδών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια των Κινέζων προμηθευτών.

Ο τομέας κυριαρχείται από αναγνωρισμένες παγκόσμιες επωνυμίες που απευθύνονται στους καταναλωτές, των οποίων η αξία της επωνυμίας – και επομένως η οικονομική αξία – είναι ευάλωτη στην αντίληψη του κοινού. Αυτή η ευπάθεια, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμπειρία αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο είναι ο κορυφαίος τομέας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού της.

Όλες οι εταιρείες πρέπει να βρουν πώς να το κάνουν αυτό. Με απλά λόγια, εάν δεν αρχίσουν να διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα, δεν θα έχουν άδεια λειτουργίας στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα.

Σύνδεση απόδοσης εταιρικής ευθύνης και αποδοχών

Οι εταιρείες που συνδέουν ξεκάθαρα την αμοιβή των εργαζομένων με την απόδοση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στους εργαζομένους, τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι είναι σοβαροί για την απόδοση εταιρικής ευθύνης και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Ωστόσο, μόνο το 10% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (G250) παρέχει επί του παρόντος μια σαφή εξήγηση στις αναφορές τους για το πώς η αμοιβή συνδέεται με την απόδοση CR.

Αυτό υποδηλώνει ότι στις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες η εταιρική ευθύνη εξακολουθεί να μην θεωρείται κρίσιμος δείκτης επιχειρηματικής απόδοσης για να ληφθεί υπόψη η αμοιβή των στελεχών, παρά το γεγονός ότι περίπου το ένα τέταρτο από αυτές δηλώνουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την τελική ευθύνη για την εταιρική ευθύνη.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι οι πιο πιθανό να αναφέρουν μια σύνδεση, με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ξεχωρίζουν για την ύπαρξη σημαντικού αριθμού εταιρειών που το κάνουν.

Είναι εντυπωσιακό να μαθαίνουμε ότι σε όλο τον κόσμο τόσο λίγες εταιρείες συνδέουν την απόδοση εταιρικής ευθύνης με την αμοιβή των στελεχών, ιδίως δεδομένης της δυνατότητας κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων να επηρεάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού, τις οικονομικές επιδόσεις, τη φήμη και την τελική αξία της επωνυμίας των εταιρειών.

Εάν αυτός ο σύνδεσμος ήταν ισχυρότερος θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για περισσότερες εταιρείες να φέρουν την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα στην καρδιά της επιχειρηματικής στρατηγικής.