, Τετάρτη
29 Νοεμβρίου 2023

Profile: Αύξηση 43% στα κέρδη μετά φόρων στο α’ εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 23% και κερδοφορίας κατά 43% εμφάνισε ο Όμιλος Profile το α’ εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η εταιρεία παρουσιάζει νέες λύσεις και σημαντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων και στη σταθερή προτίμηση των πελατών της.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ρrofile παρουσίασε αύξηση 23% και ανήλθε σε €12,5 εκατ. έναντι €10,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκατ. έναντι €2,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, αυξημένα κατά 17%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 27% σε €1,8 εκατ. από €1,4 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 43% σε €1,5 εκατ. από €1 εκατ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL