, Πέμπτη
22 Φεβρουαρίου 2024

Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση του Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ, η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 διαχειριστές κεφαλαίων.

Αναφορικά με την κατανομή, το 74% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 16% σε τράπεζες και το 10% σε λοιπούς επενδυτές. Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το 1,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 3,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης (500 εκατ. ευρώ). Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,875%, έναντι αρχικού στόχου 7,125%, με το 77% να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL