17:38, Πέμπτη
26 Μαΐου 2022

«Η ελληνική γεωργία έχει παρόν και μέλλον»

 

Στη Χρύσα Κυριακού

theoxaropoulosΤην πεποίθηση ότι η ελληνική γεωργία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης, με την υιοθέτηση, ενός νέου, κατάλληλου, μοντέλου ανάπτυξης εκφράζει μιλώντας στην «Κ» ο ειδικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος. Ο νεαρός από την Βέροια Ημαθίας υποστηρίζει ότι  μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και την ύφεση που βιώνει η χώρα μας, με σαφή πολιτική και προγραμματισμό, με συλλογική προσπάθεια, συστηματική δουλειά και συνεργασία, έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την πρόκληση της εποχής σε ευκαιρία. Όπως λέει «είναι καθήκον μας να προωθήσουμε αναπτυξιακές δράσεις για την ελληνική γεωργία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και εστιάζοντας στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και κυρίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας». 

«Εμείς στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το επιτύχουμε, προωθώντας όλες εκείνες τις ενέργειες που επιτρέπουν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Απαρέγκλιτος στόχος είναι η περαιτέρω επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και η προώθηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας», συμπληρώνει.

Με ποιον τρόπο βοηθά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στην κατάρτιση αλλά και την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών;

Η στήριξη των νέων αγροτών, που εγκαθίστανται στη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι προτεραιότητά μας. Στο τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπονται μέτρα τα οποία χρηματοδοτούν δράσεις σχετιζόμενες με κατάρτιση, καινοτομία και νέες τεχνολογίες, που έχουν ως αποτέλεσμα νέους γεωργούς ικανούς να προασπίσουν την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ήδη, έως σήμερα, έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται πανελλαδικά, προγράμματα εξειδικευμένα στη φυτική και ζωική παραγωγή για περισσότερους από 8.000 νέους αγρότες. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους γεωργούς, ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενισχύθηκε περαιτέρω ο αρχικός προϋπολογισμός, γεγονός που οδήγησε στην ένταξη των δικαιούχων στο Πρόγραμμα, με συνολική δημόσια δαπάνη 144 εκ. ευρώ.

Έγιναν, όμως, και βήματα πιο πέρα, εξασφαλίζοντας στους νέους γεωργούς περισσότερα προνόμια, όπως τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ, προτεραιότητα στην επιλογή τους, καθώς και υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης. Συγκεκριμένα στα Σχέδια Βελτίωσης, διατέθηκαν πόροι αποκλειστικά για επενδύσεις από νέους γεωργούς, όπου υποβλήθηκαν περισσότερες από 2.000 αιτήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 209 εκ. ευρώ.

Θέλω να είναι ξεκάθαρο, πως οι νέοι αγρότες βρίσκονται στο επίκεντρο της Στρατηγικής μας για μια αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. Σήμερα, που είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δεσμευόμαστε ότι αυτή η πολιτική ενίσχυσης των νέων αγροτών, θα συνεχισθεί και θα ενισχυθεί, ώστε να τους παρέχονται επιπλέον κίνητρα και ωφέλειες.

Πολλοί νέοι πτυχιούχοι επιστρέφουν στον τόπο τους και αρχίζουν να εργάζονται στην αγροτική παραγωγή. Πως μπορείτε να τους βοηθήσετε;

Είναι χρέος μας να ανιχνεύσουμε νέους τρόπους «θωράκισης» της παραμονής των νέων ανθρώπων στον τόπο τους. Πρέπει με κάθε μέσο να ενισχύσουμε και την τάση της κίνησης προς την περιφέρεια, που εμφανίζεται για πρώτη, ίσως, φορά. Και αυτό δεν μπορεί παρά να δημιουργεί αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της κρίσης, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας. Επιπλέον των μέτρων που προαναφέρθηκαν, παρέχονται σημαντικά κίνητρα και επενδυτικές διευκολύνσεις μέσα από την υλοποίηση των καινοτόμων παρεμβάσεων τόσο του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», όσο και του LEADER, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για την παραμονή των νέων στην ελληνική ύπαιθρο. Η ανάπτυξη υποδομών και η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ, πέρα από την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και παρακινούν τους νέους ανθρώπους να “δημιουργήσουν” στον τόπο τους.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να ενισχύσει τη στροφή των νέων στη γεωργία και να λειτουργήσει επικουρικά στη μείωση της ανεργίας;

Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία του αγροτικού τομέα για τη χώρα, θεωρώ ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να ενισχύσει τη στροφή των νέων στη γεωργία και να λειτουργήσει επικουρικά στη μείωση της ανεργίας. Γιατί η ελληνική γεωργία είναι ζωντανό κύτταρο της οικονομίας μας, έχει παρόν και μέλλον. Χρειάζεται, όμως, ανθρώπους με κατάλληλα εφόδια και γνώσεις.

Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί της επιτυχίας είναι ο ισόρροπος συνδυασμός πρακτικών και επιστημονικών γνώσεων, για ολοκληρωμένη εκπαίδευση, αλλά και για επαγγελματικά προσόντα με αντίκρισμα στην αγορά. Άλλωστε και πολλοί νέοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ επιστρέφουν στον τόπο τους και αρχίζουν να εργάζονται στην αγροτική παραγωγή υιοθετώντας νέες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές.

Έχουμε τα εφόδια για να αποτελέσει η οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα μας;

Με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων από 2014 έως το 2020, η Ελλάδα θα πάρει από την Ε.Ε. σημαντικά ποσά, τα οποία, εφόσον αξιοποιηθούν στοχευμένα και με ταχύτητα, μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Ειδικά ο αγροτικός τομέας αποκτά δεσπόζουσα θέση στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, καθώς επιτύχαμε να έχουμε το ίδιο ακριβώς ποσό που διαχειριζόμαστε για το 2007-2013. Ζητούμενο για εμάς είναι να επιτύχουμε το βέλτιστο και αποδοτικότερο συνδυασμό μέτρων και παρεμβάσεων, προκειμένου η ελληνική γεωργία να ξεπεράσει τα προβλήματα, να διασφαλίσει την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και να προωθηθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου με σεβασμό στο περιβάλλον.

Είμαι αισιόδοξος γιατί στον αγροτικό τομέα μπορούμε και πρέπει να συμφωνήσουμε στην οικοδόμηση ενός νέου υγιούς παραγωγικού μοντέλου. Ενός μοντέλου με πυρήνα την πραγματική οικονομία, προκειμένου να μεταβούμε σε μια γεωργία που θα στηρίζεται στα πόδια της, θα αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, το περιβάλλον της, η παράδοσή της, η ποιότητα των προϊόντων της. Να συνδέσουμε την ποιότητα με την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές.