Επτά στις δέκα εταιρείες στην Ρουμανία αναβάλλουν την πληρωμή των τιμολογίων τους

Επτά στις δέκα εταιρείες στη Ρουμανία αναβάλλουν την πληρωμή των τιμολογίων τους, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα της εταιρείας Frames & Train Your Brain, που διεξήχθη το διάστημα 2-7 Μαΐου 2019, σε 180 αντιπροσωπευτικές εταιρείες όλων των οικονομικών πεδίων, από το εμπόριο και τη μεταποιητική βιομηχανία, μέχρι τις κατασκευές και τον τουρισμό.
Το 68% των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών που πήραν μέρος στην έρευνα, παραδέχθηκαν ότι αναβάλλουν την πληρωμή των τιμολογίων τους για να εξασφαλίσουν την ταμειακή «ροή» που απαιτείται για να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και έχουν αδυναμία πρόσβασης σε δανειοδοτικές λύσεις καθυστερούν την πληρωμή των τιμολογίων τους, επιχειρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν χρόνο, για να συγκεντρώσουν χρήματα για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεων.
Η έλλειψη διαθέσιμων οικονομικών πόρων είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αναβάλλουν την πληρωμή των τιμολογίων τους (σύμφωνα με όσα δήλωσε το 53% των ερωτηθέντων) και ακολουθούν η αύξηση στα λειτουργικά κόστη (15%) και η μείωση των πωλήσεων (7%).
Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μέση περίοδος εξόφλησης των τιμολογίων της επιχείρησης τους διαρκεί τρεις με τέσσερις μήνες, το 37% από δύο έως τρεις μήνες, το 16% έναν έως δύο μήνες, ενώ το 5% τόνισε ότι η περίοδος πληρωμής των τιμολογίων διαρκεί για διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών.
Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφεται η συγκεκριμένη «πρακτική» είναι -σύμφωνα με την έρευνα- οι κατασκευές, η εξορυκτική βιομηχανία, η γεωργία, το εμπόριο, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες.