Επικοινωνία

Γραφεία Αθήνας

Λ. Συγγρού 206
Τηλ.: 210 9580876
Fax: 210 3645608
e-mail: [email protected]

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Δωδεκανήσου 21
Τηλ.: 2310 278155, 2310 278959
Fax: 2310 278440
e-mail: [email protected]

Διαφημιστικό – Εμπορικό

Αγάπη Κόρμπε
Τηλ.: 210 9580876
Fax: 210 3645608
e-mail: [email protected]

Συντακτική Ομάδα

Τηλ.: 2310 278155, 2310 278959
Fax: 2310 278440
e-mail: [email protected]