, Τρίτη
05 Δεκεμβρίου 2023

Ανακαλείται φάρμακο από τον ΕΟΦ

Την ανάκληση των παρτίδων 16000181 και 16000182 του φαρμακευτικού σκευάσματος LISKANTIN Tabs 250mg, BTx100, αποφάσισε ο ΕΟΦ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το ΙΦΕΤ. Να σημειωθεί πως η κύρια ένδειξη της συνταγογράφησης του φαρμάκου είναι η επιληψία.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που πραγματοποιεί η εταιρεία DESITIN Arzneimittel GMBH σε συνεργασία με τον ΙΦΕΤ ΑΕ.
Σημειώνεται ότι ο ΙΦΕΤ ΑΕ είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες τoυ, προκειμένου για την πραγματοποίηση και επιτυχή περάτωση της απόσυρσης του εν λόγω σκευάσματος από την αγορά.
Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.