00:09, Πέμπτη
20 Ιανουαρίου 2022

Νοσοκομείο της Κ. Μακεδονίας αποκτά σύνδεση φυσικού αερίου

nosokomeioΤα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά. Το ενεργειακό κόστος περιορίζεται τουλάχιστον κατά 30%. Το Νοσοκομείο αποκτά ενεργειακή αυτονομία εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ελαχιστοποιώντας τη πιθανότητα έλλειψης καυσίμου για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του έργου Ipa Shield εξασφαλίζει το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς έπειτα από την έγκριση του πρόσφατου αιτήματος τροποποίησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Με τον τρόπο αυτό το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του έργου ξεπερνά το 90% του διαθέσιμου προϋπολογισμού τοποθετώντας το στην ομάδα εκείνη των έργων με την υψηλότερη απορρόφηση στο σύνολο των έργων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται το διάστημα 2007-2015 στη χώρα.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς πλέον εξασφαλίζει τη σύνδεσή του με το δίκτυο του φυσικού αερίου αποκτώντας ενεργειακή αυτονομία και επάρκεια. Στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης προβλέπεται η σύνδεση του κεντρικού λεβητοστασίου με το δίκτυο του φυσικού αερίου με την παράλληλη αντικατάσταση πέντε λεβήτων νερού και τριών ατμογεννητριών ώστε να είναι συμβατοί με το νέο καύσιμο. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχτεί ήδη από το τμήμα προμηθειών του Γ.Ν. Κιλκίς και η παραγωγική λειτουργία του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2015.
Τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά. Το ενεργειακό κόστος περιορίζεται τουλάχιστον κατά 30%. Το Νοσοκομείο αποκτά ενεργειακή αυτονομία εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ελαχιστοποιώντας τη πιθανότητα έλλειψης καυσίμου για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Περιορίζονται σημαντικά οι εκλυόμενοι ρύποι βελτιώνοντας την ποιότητα τόσο του μικροπεριβάλλοντος του νοσοκομείου όσο και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, το σύνολο των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εκσυγχρονίζεται, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην προσπάθεια της Διοίκησης για τη γενικότερη βελτίωση των υποδομών του ιδρύματος.
Το έργο Ipa Shield υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα- FYROM 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών. Οι πόροι του Ipa Shield καθώς και όλων των ευρωπαϊκών έργων προστίθενται στους διαθέσιμους πόρους του Γ.Ν. Κιλκίς δίδοντας πρόσθετες δυνατότητες στη διοίκηση για βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στο Νομό.