07:54, Πέμπτη
29 Σεπτεμβρίου 2022

Τα καλά του σεξ (φωτό)

sex41_476410218
Αν χρειάζεστε μια καλή δικαιολογία για να πείσετε το έτερόν σας ήμισυ, το Ινστιτούτο μελέτης ουρολογικών παθήσεων σας τις δίνει!
Οι αρνητικές επιδράσεις της απουσίας της σεξουαλικής δραστηριότητας στην υγεία του ανθρώπου έχει φανεί από πολλές μελέτες. Πρόσφατες όμως μελέτες αποδεικνύουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα δρα ευεργετικά σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική και πρέπει να  αξιοποιηθεί όχι μόνο από  ειδικούς που ασχολούνται με την σεξουαλική υγεία αλλά και όλους τους επαγγελματίες  υγείας. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών θα τους βοηθήσει να κάνουν ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο και τη βελτίωση της υγείας τους.

Σεξο�αλική ��α�ή - Πολ��ιμο μ���ικ� �γεία�