04:25, Σάββατο
25 Ιουνίου 2022

ΟΑΣΘ: Δημοσιεύει τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσεως των ετών 2009 – 2016 η νέα διοίκηση του Οργανισμού

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώθηκε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η δημοσίευση στο site του Οργανισμού των Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεως ετών 2009 – 2016.

Όπως διασαφηνίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο  Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσεώς του.
«Το γεγονός όμως ότι τα 2/3 περίπου των πόρων που διαχειρίζεται προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιβάλλει για λόγους διαφάνειας στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος, να τίθενται σε γνώση των φορέων του Δημοσίου, των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, αλλά και του Ελληνικού Λαού, τα οικονομικά του δεδομένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Όπως είναι γνωστό ο Ο.Α.Σ.Θ. βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης εν λειτουργία και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της σύνταξης του Ισολογισμού κλεισίματος, που αφορούσε το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς του Οργανισμού.
«Είναι αυτονόητο και απολύτως σαφές ότι τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την διαδικασία του Ισολογισμού κλεισίματος, θα δημοσιευθούν επίσης», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.