Ο βουλευτής που κατεβαίνει στις εκλογές σίγουρος ότι θα… χάσει!

Ποιος υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απερχόμενος υπουργός , έχει προεξοφλήσει ότι δεν θα εκλέγει;
Το θέτει υπό τη μορφή κουίζ εβδομαδιαία εφημερίδα χωρίς να κατονομάζει.