16:58, Δευτέρα
15 Αυγούστου 2022

Αγρίεψε η ΡΑΕ

Ζορίζουν τα πράγματα με τους παρόχους ενέργειας.

Αυστηρή προθεσμία σε τουλάχιστον τρεις προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για συμμόρφωση της διαφημιστικής τους στρατηγικής προς τις απαιτήσεις διαφάνειας, σαφήνειας και αποφυγής πρόκλησης παραπλανητικών εντυπώσεων έως τη Δευτέρα 8 Αυγούστου και ώρα 11 έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με αφορμή περιστατικά καταχρηστικών πρακτικών σε διαφημίσεις για εκπτώσεις.

«Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 11 η ΡΑΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία των προμηθευτών που δεν απέσυραν – αναθεώρησαν κατά το ορθό την εμπορική τους πολιτική. Ομοίως, θα αναρτηθούν τα στοιχεία των προμηθευτών που τυχόν παραλείψουν να γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως τον τρόπο συμμόρφωσής τους προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους», αναφέρει η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL