00:47, Τρίτη
16 Αυγούστου 2022

Διά του τρία πλέον τα γκάλοπ

Μου λένε ότι «πέφτει» πολύ χρήμα στα νότια για την παραγγελία δημοσκοπήσεων.

Δαπανώνται τεράστια κονδύλια προς τις δημοσκοπικές εταιρείες για να βρουν την αποδοχή των υποψήφιων βουλευτών. Σε τέτοιο βαθμό που δημοσκόπος μού έλεγε ότι πλέον η παραγγελία δημοσκοπήσεων γίνεται συνεργατικά. Δηλαδή, μαζεύονται τρεις, μοιράζονται το κόστος και τους βγαίνει πιο φθηνά…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL