Διευκρινιστική δήλωση

Την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, μας κοινοποιήθηκε,  «Εξώδικη διαμαρτυρία με δήλωση και πρόσκληση»» του κυρίου Γεώργιου Χατζηφωτιάδη του Νικολάου, δια της οποίας διαμαρτύρεται για αναφερόμενες στο πρόσωπό του «αναδημοσιεύσεις κειμένων» με φωτογραφία του, κατά το χρόνο μετά την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), to καλοκαίρι 2015.

Επισημαίνουμε ότι η φωτογραφία για την οποία παραπονείται ο κύριος Χατζηφωτιάδης, όπως και οι δηλώσεις που φέρεται ότι έκανε, τις οποίες, με την ως άνω εξώδικό του, αρνείται, είχαν λάβει, κατά τον τότε χρόνο, ευρύτατης δημοσιότητας στην χώρα μας, αλλά και εκτός αυτής, χωρίς να υπάρξει και έως και σήμερα κάποια διάψευσή τους γνωστή σ’ εμάς. Προφανέστατα λοιπόν, η οποιαδήποτε αναδημοσίευση από εμάς ουδόλως έγινε με την πρόθεση να προσβάλουμε την προσωπικότητα και δη τη τιμή και την υπόληψη του κυρίου Χατζηφωτιάδη.

Σε κάθε περίπτωση για λόγους δεοντολογίας, ως και λόγους αντικειμενικότητας, εφόσον λάβαμε γνώση της ως άνω εξωδίκου και των ισχυρισμών του κυρίου Χατζηφωτιάδη, δημοσιεύουμε το περιεχόμενό της, το οποίο έχει ως κατωτέρω: