20:56, Πέμπτη
11 Αυγούστου 2022

Δυτική Ελλάδα: Χρηματοδοτεί τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη

Το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» που έχει ήδη εισφέρει ποσά ύψους 48 εκατ. ευρώ στον αγροτικό κόσμο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέπτυξε στο περιφερειακό συμβούλιο ο οικείος περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία συμμετέχει η περιφέρεια, όπως: Το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων μέσω του οποίου έχουν καταβληθεί πόροι ύψους 6,9 εκατ. ευρώ σε 557 παραγωγούς, το Πρόγραμμα Δακοκτονίας μέσω του οποίου έχουν καλυφθεί 7,3 εκατ. ελαιόδεντρα με ποσό δημόσιας δαπάνης 3,75 εκατ. ευρώ, τη στήριξη ομάδων παραγωγών για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση 2,84 εκατ. ευρώ, το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βοσκοτόπων με 2 εκατ. ευρώ αλλά και το Πρόγραμμα Καύσης Νεκρών με 3 εκατ. ευρώ. Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που κάνει η περιφέρεια για την αναγνώριση ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ και πολλών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL