04:05, Δευτέρα
15 Αυγούστου 2022

Νέες επενδυτικές κινήσεις με υπογραφή… Γ. Τσακίρη

Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη η μόχλευση δημόσιων πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια λειτουργεί πολύ και αποτελεσματικά.

Δεν έτυχε αλλά πέτυχε χάρη στις προσπάθειες του Γιάννη Τσακίρη, υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος έχει ειδικευτεί σε αυτές τις συνέργειες. Έτσι, βλέπουμε να αναπτύσσεται μια εταιρεία αλλά και το κράτος να έχει έσοδα.

Για παράδειγμα, όπως μου λένε οι καλές πηγές μου, παρατηρείται πολύ μεγάλη επενδυτική κίνηση από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε εταιρείες κρίσιμων κλάδων και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η επένδυση από τηνΕΟSCapital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη στην εταιρεία LogisticsSeagull.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL