14:54, Σάββατο
29 Ιανουαρίου 2022

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Βέροια για τον αγώνα της «Βασίλισσας» με τον Ηρακλή!

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας την 08-01-2017, κατά την τέλεση του ποδοσφαιρικού αγώνα Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ:
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 ” περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.-Την υπ΄ αριθμ. 43503/17/48967 από 08-01-2017 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι ποδοσφαιρικού αγώνα την 08-01-2017,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
– Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, κατά τις ώρες 14:00 έως 21:00 στην οδού Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Παυσανίου, με εξαίρεση το τμήμα της οδού Σταδίου από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Ζωναρά, όπου θα επιτρέπεται μόνο η στάση και η στάθμευση οχημάτων.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
– Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, κατόπιν έγκαιρης αυτοψίας του χώρου.
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Ά ρ θ ρ ο 3ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-