04:59, Δευτέρα
23 Μαΐου 2022

Δήμος της Θεσσαλονίκης επιθυμεί την… επιστροφή της Αφροδίτης της Μήλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς  που συνήλθε την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος  για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης της Μήλου, (αριθμ. απόφασης 359/2017).

Πιο αναλυτικά ομόφωνα το σώμα αποφάσισε «την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στη Δημοτική Αρχή της Μήλου και στον Μηλεϊκό λαό, για την αυτονόητη πρωτοβουλία τους να αιτηθούν τον επαναπατρισμό της «ξενιτεμένης θεάς» της Αφροδίτης της Μήλου στην Πατρίδα της, στον τόπο καταγωγής, υλοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το χρέος μας απέναντι στους προγόνους μας, απέναντι στα παιδιά μας, διαφυλάσσοντας συγχρόνως ένα πολιτιστικό απόθεμα της Πατρίδας μας ανεκτίμητης ιστορικής, αλλά και καλλιτεχνικής αξίας».