Δωρεάν νομική στήριξη στη Θεσσαλονίκη σε γυναίκες Ρομά (ΦΩΤΟ)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος “JustRom” του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Μαρτίου , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, συνάντηση υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου με τον Εθνικό Συντονιστή του προγράμματος κ. Ηλιάδη Χρήστο και τη συντονίστρια του προγράμματος κ. Isabela Mihalache, από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στην ανωτέρω συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους στόχους του
προγράμματος, την υλοποίηση του, την πορεία του, τη δυνατότητα παράτασης της χρονικής του διάρκειας και εξασφάλισης της περαιτέρω χρηματοδότησής του κ.α..
Το πρόγραμμα JustRom το οποίο υλοποιείται πιλοτικά σε 2 μόνο ελληνικούς δήμους, ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, έχει στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών ROMA στην δικαιοσύνη ,μέσω του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο δωρεάν νομικής υποστήριξης στο συνοικισμό του Αγ.Νεκταρίου -Δενδροπόταμος.
Η λειτουργία του προγράμματος έχει ξεκινήσει. Το γραφείο λειτουργεί 3 απογεύματα την εβδομάδα, στο χώρο του Συλλόγου Γυναικών Ρομά, ενώ σύντομα θα μεταστεγασθεί σε εγκαταστάσεις του δήμου εντός του συνοικισμού (πολύκεντρο Δενδροποτάμου).
Οι διαμεσολαβήτριες έχουν ενημερώσει τις γυναίκες της περιοχής πόρτα
-πόρτα και στο γραφείο παρέχουν τις υπηρεσίες τους δύο δικηγόροι. Ήδη από τις πρώτες ημέρες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των γυναικών Ρομά.
Το γραφείο επίσης δέχεται παραπομπές από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου που έως τώρα ζητούσε βοήθεια από τη Μ.Κ.Ο. «PRAXIS», συνεργάζεται με τον «Συνήγορο του Δημότη» ο οποίος έχει ορισθεί με την υπ ́ αριθ. 188/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά συνεργάζεται και με το δικηγορικό σύλλογο για τις περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης.