, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

Επίσχεση εργασίας στο νοσοκομείο Καβάλας


Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας στο Νοσοκομείο Καβάλας, απόφαση η οποία λήφθηκε σε παλαιότερη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι γιατροί του Νοσοκομείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξενοφώντας Κροκίδης σε δηλώσεις επιβεβαίωσε την επίσχεση εργασίας τονίζοντας πως εφόσον δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά τις πληρωμές και κυρίως αυτές των εφημεριών, η επίσχεση θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον κ. Κροκίδη, οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν να πληρωθούν μέρος από τις εφημερίες τους από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και ολόκληρο τον Μάρτιο.