, Σάββατο
01 Απριλίου 2023

Μέσω… Κοζάνης εκτρέπονται μεγάλα φορτηγά και λεωφορεία προς Αθήνα!

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 52§2 Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. και ισχύει.
  2. Το Ν.3212/2003 άρθρο 17 εδ. 2 και 3 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  3. Το 905/20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων έργων».
  4. Το Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  5. Την 2501/10/410-ιδ΄ από 05-02-2017 Απόφαση Διευθυντή Δ.Α. Λάρισας
  6. Την 4997/17/250812 από 05-02-2017 Απόφαση Διευθυντή Δ.Α. Πιερίας

και
Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην κοιλάδα των Τεμπών την σήμερον Κυριακή 05-02-2017 και από ώρα 13:00΄,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Σήμερα, 05-02-2017 και από ώρα 13:00΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, από κόμβο Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης – Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.
ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και της ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, ήτοι:

  1. είτε Κλειδί – Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρεια – Βέροια – Α/Κ Βέροιας – Εγνατία Οδός – Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε. [ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης]
  2. είτε Κλειδί – Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρεια – Βέροια – Α/Κ Βέροιας – Εγνατία Οδός – Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε.

Άρθρο 2ο
α) Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη Διοικητών ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.
β) Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
Άρθρο 3ο
-Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.
Θυμηθείτε και:

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ νότια του κόμβου Κλειδίου