11:32, Σάββατο
13 Αυγούστου 2022

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Συνολικά 6.460 μαθητές και μαθήτριες θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ το σχολικό έτος 2017-18, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης Λυκείου τουλάχιστον.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται έως τις 31-8-2017 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό του τίτλου σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, στις 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
  3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  6. Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
  7. Αναβολή στράτευσης