, Σάββατο
02 Δεκεμβρίου 2023

Με συμβολαιογραφική πράξη γάμοι, διαζύγια και κηδείες


Συμβολαιογράφους για να ελέγξει τις συντάξεις που λαμβάνουν οι μη δικαιούχοι και που όπως εκτιμάται κοστίζουν 370 εκατ. ευρώ το χρόνο στα ασφαλιστικά ταμεία, επιστρατεύει το υπ. Εργασίας.  Κάθε αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης των ασφαλισμένων, δηλαδή γάμος, διαζύγιο, θα πρέπει να επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, ενώ και η άδεια ταφής θα εκδίδεται μετά από συμβολαιογραφική πράξη.
Οι συμβολαιογράφοι θα είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένοι με τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα ενημερώνονται άμεσα και έτσι θα σταματά η καταβολή συντάξεων σε νεκρούς και συντάξεων χηρείας σε περιπτώσεις τέλεσης νέων γάμων.
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν περίπου 50 ευρώ στους συμβολαιογράφους, ποσό το οποίο θα τους επιστρέφεται στη συνέχεια από το ασφαλιστικό τους ταμείο.