, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Νέα απογραφή συνταξιούχων του ΙΚΑ από τις 2 Ιουλίου

Τη διενέργεια νέας απογραφής των συνταξιούχων του ΙΚΑ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Ιουλίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου και οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα, ΕΛ.ΤΑ), από το οποίο εισπράττουν τη μηνιαία σύνταξή τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

– Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
– Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων Β΄ τριμήνου 2012.

Όπως επισημαίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις περιπτώσεις όπου στο ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον οποίο πρέπει να προσκομίσουν στο πιστωτικό ίδρυμα ή να φροντίσουν για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή τους για την απογραφή τους, όπου και θα πρέπει να συνυποβάλουν.

Σημειώνεται ότι το μέτρο της απογραφής των συνταξιούχων στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης είσπραξης σύνταξης από μη δικαιούχους.