, Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

Νέα φοροκεραμίδα σε όσους έχουν δικό τους σπίτι

Η εφορία θα θεωρήσει ως τεκμαρτά εισοδήματα, τα πόσα που γλιτώνουν όσοι μένουν σε δική τους κατοικία
Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει όσους μένουν σε δικό τους σπίτι να φορολογηθούν για το εισόδημα που ουσιαστικά γλιτώνουν.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» υπάρχει σκέψη να επιβληθεί φόρος σε εισοδήματα που δεν υπάρχουν, όπως να υπολογίσει ένα ποσό-τεκμήριο που προκύπτει από την ιδιοκατοίκηση.
Μάλιστα υπολογίζεται πως η ιδιοκατοίκηση θα φορολογηθεί με 3,5% επί της τιμής ζώνης του ακινήτου και στη συνέχεια επί των τετραγωνικών.
Παράλληλα θα υπολογίζεται η παλαιότητα και τέλος θα υπάρχει ένας ειδικός συντελεστής και έτσι θα προκύπτει ένα ποσό το οποίο θα προστίθεται στο εισόδημα του πολίτη και το οποίο φυσικά θα φορολογείται με βάση τις υπάρχουσες φορολογικές κλίμακες.