, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Νέες θέσεις Εργασίας σε Νεάπολη-Συκιές


Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας, ο δήμος Νεάπολης Συκεών προβαίνει στη δημιουργία συνολικά 430 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τις οποίες ο δήμος υπέγραψε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, με την πρώτη προκήρυξη να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.
Συγκεκριμένα, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας πολλών ειδικοτήτων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, κ.ά. Αυτοί θα απασχοληθούν με ευθύνη των ΜΚΟ με τη διαχείριση των θέσεων να γίνεται από το δήμο με συγκεκριμένες στοχεύσεις και κατευθύνσεις, ενώ η επιλογή τους θα γίνει από το ΑΣΕΠ με βάση το σύστημα της μοριοδότησης.
Ήδη η πρώτη προκήρυξη, η οποία αφορά στην πρόσληψη 120 ατόμων τριών διαφορετικών ειδικοτήτων, και επίσημα είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η προκήρυξη (ΚΟΧ 6.202A/1/2012) για το δήμο Νεάπολης-Συκεών αναφέρεται σε 54 τραπεζοκόμους για τη σίτιση των παιδιών σε ολοήμερα σχολεία, σε 42 σχολικούς τροχονόμους για την οδική ασφάλεια των μαθητών και 24 καθηγητές φυσικής αγωγής για την υλοποίηση του προγράμματος της ανοικτής άθλησης στα σχολεία.
 
Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από αύριο Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00).
Για τους κατοίκους και τους δημότες του δήμου Νεάπολης-Συκεών η υποδοχή των αιτήσεων, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, θα γίνεται και στους κατά τόπους Συμβουλευτικούς Σταθμούς, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
•           Δ.Ε. Αγ. Παύλου: Συμβουλευτικός Σταθμός  Αγ. Παύλου (Ηπείρου 9-11, στο δημοτικό κατάστημα). Τηλ.: 2313.300206 (ώρες 09:00-16:00).
•           Δ.Ε. Νεάπολης: Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125). Τηλ.: 2310.671100- εσωτ. 123, 128, 129 & 199 (ώρες 09:00-21:00)
•           Δ.Ε. Πεύκων: Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων (δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Ειρήνης 19). Τηλ.: 2313.502226  (ώρες 09:00-21:00)
•           Δ.Ε. Συκεών: Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, στο ισόγειο του δημαρχείου). Τηλ.: 2313.313151, 117, 154, 162 & 164 (ώρες 09:00-21:00)