, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Η εργασία και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ευλογημένη από την εκκλησία, αλλά πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς στο περιβάλλον, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκεπτόμενος σήμερα στον Ατμοηλεκτικό Σταθμό της ΔΕΗ, του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να περιοριστεί η σπατάλη των φυσικών πόρων και η υπερκατανάλωση.
Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, παρουσίασε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, σε ορίζοντα δεκαετίας, που προβλέπει την αντικατάσταση παλιών ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων με νέες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά και την αύξηση της αξιοποίησης των φυσικών πόρων με στόχο τη δραστική μείωση εκπομπών ρύπων.