, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

«Παγώνει» τις τιμές η ΕΥΑΘ

Μεσοσταθμική αύξηση 1% με την επιβολή τέλους κύκλου νερού 0,07 ευρώ ανά κ.μ. για το 2013 αποφάσισε η ΕΥΑΘ κατά τη χθεσινή Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Επίσης αποφασίστηκε «πάγωμα» των τιμολογίων για φέτος σε τιμές του 2010, κατάργηση της υποχρεωτικής ελάχιστης χρέωσης 10 κ.μ. νερού και τιμολόγηση επί της πραγματικής κατανάλωσης.

Την πρόταση της διοίκησης της ΕΥΑΘ έκανε δεκτή και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στο οποίο υπάγεται πλέον η ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η αύξηση για το 2013 θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1%, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να εγγυηθεί πως θα είναι μεγαλύτερη σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκρατικοποίησης της εταιρίας. Εξάλλου, σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται συζητήσεις για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ρυθμιστικής Αρχής που θα ρυθμίζει την τιμολογιακή πολιτική του νερού σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι μια εταιρεία εύρωστη, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, προς την κατεύθυνση που θέσαμε εξ αρχής για μια Σύγχρονη Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με το ελάχιστο δυνατό κόστος προς όφελος των καταναλωτών, των μετόχων και των εργαζομένων», επισήμανε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ προχώρησε επίσης, στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2011, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης.