, Τετάρτη
01 Φεβρουαρίου 2023

«Παγώνουν» προσλήψεις σε Νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας

«Παγώνουν» οι 68 προσλήψεις ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Κοζάνης, μετά την προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την οποία το δικαστήριο διέταξε «τη μη περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης-εστίασης». Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε εργολάβος καθαριότητας από τη Θεσσαλονίκη κατά του σχετικού διαγωνισμού, τον οποίο προσέβαλε στο σύνολό του.
Η προσωρινή διαταγή ορίστηκε μέχρι την έκδοση αποφάσεώς του, ενώ στη συνέχεια το δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασή του, ανέστειλε την εκδίκασή της μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας προς επίλυση των νομικών ζητημάτων που τέθηκαν με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα υπάρξει έκδοση απόφασης σε πιλοτική δίκη, που θα αφορά ζητήματα νομιμότητας συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση-εστίαση.
Ο διοικητής του Μαμάτσειου Μποδοσάκειου, Γιώργος Χιωτίδης, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορεί Ειδήσεων ότι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, ακόμη και η εκδίκαση των ενστάσεων ως προς τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ και «είμαστε λίγο πριν την υπογραφή των ατομικών συμβάσεων». Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, διερευνάται νομικά η δυνατότητα άσκησης αιτήσεως ανάκλησης, έστω και μερικώς, της ισχύουσας προσωρινής διαταγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ