, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Προβλήματα υδροδότησης στο δήμο Θεσσαλονίκης

Εργασίες για τις συνδέσεις αγωγών δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Δημητρίου Πολιορκητού με Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου θα πραγματοποιηθούν από τις 8:00 έως τις 14:30.
Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Δημητρίου Πολιορκητού, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και στην περιοχή Τσινάρι.
Oι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης της περιοχής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΥΑΘ.