, Σάββατο
02 Δεκεμβρίου 2023

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων, διάρκειας 100 ωρών, με αντικείμενο «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα πραγματοιούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»).

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, θα διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης στη χρήση Τ.Π.Ε., βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Επίσης, με την  ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις θα χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ.