01:19, Παρασκευή
01 Ιουλίου 2022

Προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε επιχείρηση του Δήμου Παύλου Μελά

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παύλου Μελά ενημερώνει για την πρόσληψη από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΙΡΙΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των σχολών – δράσεων (Ωδεία, Σχολή χορού, εικαστικά και θεατρικά εργαστήρια, εργαστήρι πληροφορικής) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ