, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ νότια του κόμβου Κλειδίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 & 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/410-θ΄ από 05-02-2017 Απόφαση της Δ-νσης Αστυνομίας Λάρισας.
και
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών, την Κυριακή (05-02-2017) και περί ώρα 13.30.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.) που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, από την Χ/Θ 474+500 (Α/Κ Κλειδίου) μέχρι την Χ/Θ 393+300 (Προ διοδίων Πυργετού Λαρίσης) την Κυριακή (05-02-2017) και από ώρα 12:30 και όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Β. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως εξής:

 • Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:
 1. Τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία, που προέρχονται από Θεσσαλονίκη και κινούνται επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης:
  α) θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Κλειδίου Ημαθίας [Χ/Θ 474+500] προς Βέροια (Εγνατία Οδός) – Κοζάνη ή
  β) θα αναστρέφονται προ του Σταθμού Διοδίων Κλειδίου [Χ/Θ 469+100] στο ύψος Αιγινίου και στη συνέχεια θα εξέρχονται της Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Κλειδίου Ημαθίας [Χ/Θ 474+500] προς Βέροια (Εγνατία Οδός) – Κοζάνη και από εκεί:
 • Είτε μέσω Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας και της επαρχιακής οδού Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης θα κινούνται έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης, όπου θα εισέρχονται στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου.
 • Είτε μέσω Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων και της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου.
 1. Τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία, που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με κατεύθυνση προς Κατερίνη:
  α) θα αναστρέφονται στο ύψος του Δ.Δ. Μεγάλης Γέφυρας [Χ/Θ 60+500 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης] και θα εξέρχονται της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης μέσω του Κόμβου Κουλούρας προς Βέροια (Εγνατία οδός) – Κοζάνη ή
  β) εναλλακτικά, σε περίπτωση διέλευσης τους από προαναφερόμενο σημείο (Δ.Δ. Μεγάλης Γέφυρας) θα αναστρέφονται στο ύψος του Κόμβου Αγαθούπολης και εν συνεχεία μέσω Α/Κ Κλειδίου Ημαθίας [Χ/Θ 474+500], θα εκτρέπονται κατάλληλα.
 1. Τα Ι.Χ.Ε. και τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους που προέρχονται από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στη διασταύρωση Στομίου [χ/θ 390+300] και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ομολίου – Στομίου – Βελίκας – Αγιοκάμπου – Αγιάς και της Ε.Ο. Αγιάς – Λάρισας θα οδηγούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Βελεστίνου.
 2. Όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία που θα προέρχονται από Κατερίνη – Πλαταμώνα, θα αναστρέφονται από τον Α/Κ Αιγάνης και εν συνεχεία, επίσης μέσω Κατερίνης, θα εκτρέπονται κατάλληλα.

Γ. Εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις, προκειμένου να διευκολύνεται η κοινωνικοοικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής:

 1. Λεωφορεία του τοπικού Κ.Τ.Ε.Λ. για μεταφορά κατοίκων ΜΟΝΟ της περιοχής, ήτοι για την εξυπηρέτηση της δημόσιας επιβατικής συγκοινωνίας των διαμενόντων στην περιοχή κατοίκων, και
 2. φορτηγά, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο αναγκών τοπικού ως άνω χαρακτήρα (λ.χ. τροφοδοσία τοπικών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων κ.λπ., συλλογή γάλακτος με βυτιοφόρα γαλακτοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εφοδιασμός κτηνοτροφικών μονάδων με ζωοτροφές κ.α.).

Δ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι Δ.Α. Λάρισας, Δ.Α. Ημαθίας και Δ.Α. Κοζάνης και Δ.Α. Γρεβενών, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και δικές τους ενέργειες στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.
Ε. Τα Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, Τ.Τ. Κατερίνης και το Α.Τ. Αιγινίου εξουσιοδοτούνται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητος τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ. Διοικητών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2
Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».