Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ νότια του κόμβου Κλειδίου

Στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών