, Κυριακή
03 Δεκεμβρίου 2023

Προτάσεις Ιατρών στον Λυκουρέντζο

Δεκαεπτά συγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσαν, κατά τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζο, οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας, συγκεκριμένα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας.

Οι προτάσεις αποσκοπούν τόσο στην βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο και στην ανακούφιση, από σχετικά βάρη, των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα οι Ιατροί προτείνουν :

Να καθιερωθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις και φάρμακα βάσει εισοδηματικών και φορολογικών κριτηρίων και να θεσπιστεί μηδενική συμμετοχή για όσους έχουν εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ.

Τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.

Την πρόβλεψη σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των 570.000.000 ευρώ των παλαιοτέρων οφειλών.

Την χρηματορροή των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων εντός του χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

Την αποπληρωμή των οφειλών των εφημεριών των ειδικευόμενων και των νοσοκομειακών γιατρών και την μη περαιτέρω μείωση του μισθού τους κατά 18% όταν έχει προηγηθεί η ακρωτηριαστική περικοπή της τάξεως του 40%.

Την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τον κατά τόπο Ιατρικό Σύλλογο, τόσο για τους συμβεβλημένους γιατρούς όσο και για τους μη συμβεβλημένους.

Τη δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς περιορισμούς (όσον αφορά τον αριθμό συνταγών, φαρμάκων και αναλωσίμων).

Τη δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις σε όλα τα εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά ) και όχι μόνο στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μεγάλα «Διαγνωστικά Κέντρα».

Το συμψηφισμό των οφειλομένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ιατρών από ασφαλιστικούς φορείς με οφειλές τους προς την εφορία.

Την αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον του ΑΕΠ.

Την ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους.

Τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων από τους Ιατρικούς Συλλόγους αφού η χορήγησή της από την περιφέρεια οδηγεί σε καθυστερήσεις που ξεπερνούν τον ένα χρόνο.