, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ από τον ΕΦΕΤ


Συνολικά 134 πρόστιμα ύψους 806.000 ευρώ επέβαλε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, στις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων όπως κατοχή και διάθεση μη ασφαλών και ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, παραπλάνηση του καταναλωτή και ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού. Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.