, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Στα ύψη και πάλι το όζον


Υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης του κοινού (180μg/m3) για το Όζον (O3) παρατηρήθηκε γι ακόμη μία φορά την περασμένη Παρασκευή. Συγκεκριμένα σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου, στο σταθμό μέτρησης Ελευθέριου – Κορδελιού, για πέντε ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 211 μg/m3 (14:00 και 15:00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 17,22%, και στον σταθμό μέτρησης Πανοράματος, για τρεις ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 198 μg/m3 (15:00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 10%. Το όζον (Ο3), είναι ένας δευτερογενής ρύπος που σχηματίζεται στην τροπόσφαιρα, το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσφαιρας, από πολύπλοκες φωτοχημικές αντιδράσεις που έπονται των εκπομπών των προδρόμων αερίων όπως τα NOx και οι υδρογονάνθρακες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος είναι η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες.