, Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ με δήμους


Με τους εκπροσώπους των υπηρεσιών δόμησης των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας συναντήθηκαν στελέχη της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στα πλαίσια συνεργασίας για θέματα των νόμων που αφορούν τη δόμηση.
Όπως ανέφερε στη συνάντηση, ο σύνδεσμος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την Επιτροπή Επαγγελματικών  Θεμάτων, κ. Δημήτρης Μήτρου, η πρωτοβουλία έχει σαν σκοπό αφενός το συντονισμό των παρεμβάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ και των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, προς τα αρμόδια υπουργεία, για την επιτάχυνση έκδοσης των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την εφαρμογή των νέων νόμων και αφετέρου την από κοινού αντιμετώπιση από όλες τις ΥΔΟΜ της Κεντρικής Μακεδονίας, διαφόρων διαδικαστικών ζητημάτων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μηχανικών και των πολιτών.