Σύναψη σύμβασης ύψους 186.000 ευρώ στον Δήμο Θερμαϊκού

Κατά την πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2016, το ρέμα της Κερασιάς, παρουσίασε έντονα προβλήματα. Αποτέλεσμα  ήταν η εισροή στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Μηχανιώνας της ΕΥΑΘ Α.Ε., μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων και λάσπης και η διακοπή λειτουργίας του, λόγω ολικής καταστροφής των ηλεκτρικών πινάκων του καθώς και την αποκάλυψη των καταθλιπτικών αγωγών, χωρίς ευτυχώς να επέλθουν βλάβες σε αυτόν.
Με την μελέτη αυτή θα ληφθούν όλα τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα του ρέματος στο σύνολο τους και θα γίνει ο σχεδιασμός νέων έργων διευθέτησης και προστασίας της περιοχής μελέτης. Βασικό πρόβλημα της περιοχής μελέτης αποτελεί η ανεπάρκεια κατά την πλημμύρα και η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων συμπλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη των εξής μελετών:

  • 1. Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος σε όλο το μήκος που μελετάται (3.100 μ.) για την υποστήριξη όλων των μελετών των έργων που θα προβλεφθούν (υδραυλικές, μελέτες τεχνικών έργων κλπ).
  • 2. Υδραυλική προμελέτη διευθέτησης,
  • 3. Μελέτη Οριοθέτησης,
  • 4. Οριστική στατική μελέτη,
  • 5. Γεωλογική μελέτη,
  • 6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
  • 7. Μελέτη προστασίας του παραλιακού αντλιοστασίου Μηχανιώνας της ΕΥΑΘ Α.Ε., από επιφανειακή εισροή υδάτων.

 
Ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης δήλωσε ότι: «Συνεπείς στη δέσμευση μας για πλήρη αποκατάσταση των αποτελεσμάτων της θεομηνίας της 6ης Σεπτεμβρίου 2016, προβαίνουμε στη σύναψη της προγραμματικής αυτής σύμβασης, για να λύσουμε οριστικά πρόβλημα  ανεπάρκειας αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, στην περιοχή της Κερασιάς.  Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας, όπου ο Δήμος μας αναλαμβάνει θέματα Τεχνικής φύσης, ενώ η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαμβάνει τεχνικά θέματα, κυρίως όμως αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της σύμβασης αυτής».