01:14, Τρίτη
04 Οκτωβρίου 2022

Το ΑΠΘ ζητά… καθηγητές

Τα παρακάτω Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310992122 email: [email protected])
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Ιστορία θεάτρου του 19ου αιώνα» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002172141)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995241 email: [email protected],)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002172309)
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310997613  email: [email protected])
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακογονιδιωματική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002172456)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310996395 email: [email protected],)
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση ψηφιακών διατάξεων και συστημάτων μεγάλης κλίμακας» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002172708)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170  email: [email protected])
Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Ημιαγωγών και Ημιαγωγικές Διατάξεις, Διδακτική της Φυσικής» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002173030)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη