07:42, Τετάρτη
10 Αυγούστου 2022

Ψηφιακή ομπρέλα e-Thess: cult-tour

Τη δυνατότητα της Θεσσαλονίκης να προβάλει τους πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της ψηφιακής ομπρέλας e-thess: cult-tour, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2012.
Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών και τουριστικών πόρων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών στη πόλη της Θεσσαλονίκης που θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της πόλης μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα  διαμορφώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον καταμερισμό τουριστικών προορισμών.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού Σπύρου Πέγκα:
– Ο δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλε από κοινού με τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας πρόταση για χρηματοδότηση στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ του ΕΣΠΑ, με τίτλο : «Ψηφιακή Ομπρέλα e-thess: cult-tour,  Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών, Τουριστικών Πόρων, Υπηρεσιών, Εκδηλώσεων και  Ροών Επισκεπτών στη πόλη της Θεσσαλονίκης».
– Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προβολή των πολιτιστικών πόρων και των ιστορικών αρχείων στο Εθνικό πολιτιστικό απόθεμα και ειδικότερα η προβολή της Θεσσαλονίκης για την διαμόρφωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στον διεθνή, ευρωπαϊκό και μεσογειακό καταμερισμό τουριστικών προορισμών.
– Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου Συστήματος Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών – Τουριστικών Πόρων, Υπηρεσιών, Εκδηλώσεων και Ροών Επισκεπτών  με στόχο να προσφέρει στη πόλη της Θεσσαλονίκης  τη δυνατότητα να προβάλει τους πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους της σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο.
– Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με προϋπολογισμό 585.200,00 ευρώ.