, Κυριακή
04 Δεκεμβρίου 2022

Έγινε δεκτή η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Δημήτριου, από το Φανάρι

Δεκτή έγινε και τυπικά η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος παραιτήθηκε του μετά τη συνάντηση που είχε με τον με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.
Οπως μεταδίδει, ο ΣΚΑΪ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε επίσης, να σταλεί γράμμα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, για να ζητηθεί η συμβουλευτική διαγνώμη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής.
Η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Συνόδου του Φαναρίου για τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο:
«Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς σήμερον, 9ης Μαΐου 2019, ἐπελήφθη τῶν θεμάτων τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας καί διά μέν τήν πρώτην ἀπεδέχθη τήν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ἰσχύσῃ ἀπό τοῦ Σαββάτου, 11ης τ. μ., ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πολυετῆ καί εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ, διά δέ τήν περίπτωσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, εἰς πρῶτον στάδιον, μετά τάς σχετικάς προκαταρκτικάς ἐπί Συνόδου συνομιλίας, ἐδέχθη εἰς ἐνημερωτικήν συνεργασίαν τόν παρεπιδημοῦντα Βοηθόν ἐκεῖσε Ἐπίσκοπον Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί Ἀντιπροσωπείαν ἐπιφανῶν λαϊκῶν παραγόντων, ἐπιφυλασσομένη νά συνεχίσῃ τάς διαβουλεύσεις καί προβῇ εἰς τάς τελικάς αὐτῆς ἀποφάσεις.»