Έξι επιπρόσθετα δρομολόγια σε γραμμή του ΟΑΣΘ

Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας της γραμμής 72 με την προσθήκη επιπλέον δρομολογίων τις καθημερινές προκειμένου να ενισχυθεί η εξυπηρέτηση του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας. Μετά από σχετική εισήγηση του ΟΑΣΘ και την έγκρισή της από τον ΟΣΕΘ από την 1η Νοεμβρίου 2018 δημιουργείται νέα διαδρομή (72Ε) στην κατεύθυνση προς την τερματική στάση στη Νέα Μηχανιώνα.  Η τροποποίηση περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας, στο χρονικό διάστημα 08:30-13:30 τις καθημερινές, με έξι  επιπρόσθετα δρομολόγια ωριαίας συχνότητας.
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, η διαδρομή διαμορφώνεται ως εξής: Α.Σ. ΙΚΕΑ – υφιστάμενη διαδρομή έως και τη στάση «Παγοποιείο» επί της Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας – Πολυτεχνείου – Κέντρο Υγείας – Αγίου Νικολάου – 25ης Οκτωβρίου – 25ης Μαρτίου, Οδός Μηχανιώνας – Επανομής. Οι υφιστάμενες στάσεις κατά μήκος του τμήματος της διαδρομής εξυπηρέτησης του Κέντρου Υγείας («Πεύκα», «Κέντρο Υγείας», «Αγίου Νικολάου» και «28ης Οκτωβρίου) συμπεριλαμβάνονται στη λειτουργία της γραμμής (διαδρομή 72Ε).