Αλλαγή στις ώρες κοινής ησυχίας

Από την Κυριακή 1η Απριλίου και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ισχύουν οι ώρες κοινής ησυχίας, για τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι εξής: κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου. Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος.