18:04, Σάββατο
01 Οκτωβρίου 2022

Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των καθηγητών ΤΕΙ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των καθηγητών των ΤΕΙ που έγιναν με το μνημονιακό   νόμο  4093/2012  αποφάσισε η αυξημένη, επταμελής σύνθεσης  του ΣΤ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέπεμψε το όλο θέμα  προς οριστική και αμετάκλητη κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας του ΣΤ΄ Τμήματος με την υπ΄   αριθμ. 1198/2017 απόφασή τους έκριναν ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1  του νόμου 4093/2012 (περίπτωσης 21 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ) που αφορά τις μισθολογικές περικοπές του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Και είναι αντισυνταγματικές καθώς προσκρούουν  στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 (ακαδημαϊκή ελευθερία και σχέσεις καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ με το κράτος) , 25 παρ. 1 (αρχή αναλογικότητας) και 4 παρ. 5 (αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη) του Συντάγματος.
Κατόπιν αυτού, οι σύμβουλοι Επικρατείας λόγω της αντισυνταγματικότητας, αλλά και της σπουδαιότητας των συνταγματικών και νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν, παρέπεμψαν προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Όπως είναι γνωστό, ο νόμος  4093/2012   αφορά την «έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ήδη αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των   μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ.
πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ