01:46, Παρασκευή
01 Ιουλίου 2022

ΕΟΦ: Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 77 σκευασμάτων

Στην απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών μια σειράς φαρμάκων προχώρησε ο ΕΟΦ, προκειμένου να αντιμετωπίσει (όσο αυτό είναι δυνατό) τις ελλείψεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα. Οι παράλληλες εξαγωγές είναι νόμιμες από τις φαρμακαποθήκες, εφόσον βέβαια καλύπτεται πρωτίστως η ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι πολλαπλές αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων από την ελληνική αγορά οδήγησε τη διοίκηση του οργανισμού στην απόφαση να απαγορεύσει τόσο τις παράλληλες εξαγωγές όσο και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 77 σκευασμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειάς τους.

Η απόφαση ήρθε μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των αναφορών για ελλείψεις, καθώς και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός για τη διακίνηση των φαρμάκων. Κρίθηκε, δε, επιβεβλημένη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Βέβαια, έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα αρθεί, ολικώς ή μερικώς, όταν κριθεί ότι έχει αποκατασταθεί η επάρκεια των προϊόντων στην αγορά.

«Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης η οποία είναι σημαντικό να τηρηθεί από όλη την αλυσίδα διακίνησης (εταιρείες – φαρμακαποθήκες – φαρμακεία)», αναφέρει η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Σημειώνει, ωστόσο, πως οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων είναι ποικίλοι και δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφθούν.

«Η δημοσιοποίηση των προϊόντων σε έλλειψη στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η ανταπόκριση δεν είναι πάντοτε η αναμενόμενη. Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε, υπενθυμίζοντας ότι η ευθύνη της κάλυψης των αναγκών των ασθενών βαρύνει όλους μας στο μέρος που αναλογεί», καταλήγει.