, Κυριακή
26 Μαρτίου 2023

Επίδομα Στέγασης: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

Σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, τονίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

Δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το epidomastegasis.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού.
 2. Δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης (τουλάχιστον 6 μήνες).
 3. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 01/01/2020. Μέχρι την 31/12/2019 η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
 4. Ο αριθμός τραπεζικού λογαρισμού σε φωτοτυπία (ΙΒΑΝ)

Για τους αιτούντες που δεν αντλούνται στοιχεία από την εφαρμογή για τα τελευταία πέντε έτη:

 • Η ύπαρξη μισθωτηρίων,
 • αποδεικτικά εργασίας στη χώρα,
 • αποδεικτικά φοίτησης
 • ή άλλο επίσημο αποδεικτικό.

Επιπλέον για τους αλλοδαπούς:

 • Άδεια διαμονής σε ισχύ,
 • βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της
 • ή άλλο επίσημο αποδεικτικό.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα καταθέτουν αίτηση αποκλειστικά στις υπηρεσίες του δήμου κατοικίας και τα κέντρα κοινότητας εφόσον τα στοιχεία δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προσκομίζοντας οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • αίτηση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων,
 • βεβαίωση κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος (www.epidomastegasis.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet.