19:13, Παρασκευή
27 Μαΐου 2022

Ο Άνθιμος απαντά: "Περιμένουμε να βάλουν τον Σταυρό στη στέγη της Ροτόντα…"

Ανακοίνωση με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες για το μνημείο της Ροτόντας, εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
“Ἂς διαβάσουν τὶς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ τοὺς παλαιοὺς σεβαστοὺς καθηγητὲς τῆς ἀρχαιολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ ἄς ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους μπροστὰ στὴν ἱστορία καὶ στὴν παράδοση τοῦ ἱστορικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ αὐτοῦ μνημειακοῦ κυκλοτεροῦς συγκροτήματος, ποὺ ἀνέκαθεν ἦταν ἀφιερωμένο στὸ «θεῖο» καὶ στὰ τρία περίπου τέταρτα τῆς ἱστορίας του ὑπῆρξε καὶ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ὡς Χριστιανικὸς ἱερὸς Μνημειακὸς Ναός”, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Αναλυτική η ανακοίνωση:
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα γράφονται καὶ λέγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὅσον ἀφορᾷ στὸν ἑορτασμὸ τοῦ ἱεροῦ μνημειακοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου – Ῥοτόντα καὶ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἀρχαίου ἐγκαινίου τὴν Κυριακὴ 23 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἀνακοινώνει τὰ παρακάτω:
• Τὰ ὅσα ἐπικριτικῶς καὶ κακοβούλως ἀναφέρονται εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν ἀλήθεια.
• Τὸ ἐν λόγῳ ἀρχαῖο ἐγκαίνιο ἦταν τοποθετημένο ἐπὶ 17 αἰῶνες ἐντὸς τῆς ἀρχαίας ἁγίας Τραπέζης τοῦ χριστιανικοῦ μνημειακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀσωμάτων Ἀγγέλων καὶ ἀργότερα τοῦ ἁγίου Γεωργίου – Ῥοτόντα, τὸ ὁποῖο παρέμεινε ὡς εἶχε ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας.
• Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἱερὸς Μνημειακὸς Ναὸς γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας διετέλεσε Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Θεσσαλονίκης, δίπλα του ἀκριβῶς ἔκειτο ἡ μητροπολιτικὴ κατοικία τοῦ ἁγίου Θεωνᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Βάσει μάλιστα ξένων περιηγητῶν τῆς ἐποχῆς ἀποκαλοῦνταν ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους «Ἐσκί-Μιτροπόλ», δηλαδὴ «παλαιὰ Μητρόπολις».
• Λόγῳ ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν τὸ ἔτος 1953, τὸ ἐν λόγῳ ἀρχαῖο Ἐγκαί- νιο εὑρέθη στὴν βάση τῆς τότε ἁγίας Τραπέζης ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους E.Dyggve καὶ Η. Torp.
Στὴ συνέχεια ὁ κ. Torp, κατόπιν σχετικῆς ἀδείας τοῦ τότε Ὑπουργείου Παιδείας, μετέφερε τὸ ἐν λόγῳ ἱερὸ κειμήλιο στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱατροδικαστικῆς τοῦ πανεπιστημίου τῆς Κοπεγχάγης γιὰ τὶς σχετικὲς ἀναλύσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεπιστώθη ὅτι πρόκειται γιὰ αἱματοβαμμένα σπαράγματα ἀρχαίου ὑφάσματος.
• Στὶς 26 Ἀπριλίου, Κυριακὴ τῶν Βαΐων τοῦ 1964 ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρὸς Παντελεήμων ὁ Α’ (Παπαγεωργίου) ἐτοποθέτησε ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης νέο Ἐγκαίνιο γιὰ τὶς λειτουργικὲς ἀ- νάγκες τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ Μνημειακοῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖο, περιέργως «ἐξηφανίσθη» μαζύ μὲ τὰ μάρμαρα τῆς ἁγίας Τραπέζης κατὰ τὴν περίοδο τῶν σεισμῶν τοῦ 1978.
Τὶς Λειψανοθῆκες τῶν Ἐγκαινίων τῶν ἱερῶν Ναῶν, μόνον οἱ Ἐπίσκοποι μετακινοῦν καὶ τοποθετοῦν.
• Στὸ 10ο συνέδριο τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τὸ 1980, ὁ καθηγητὴς κ. Torp συνήντησε τὸν καθηγητὴ κ. Μουτσόπουλο, καὶ τοῦ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ ἀρχαῖο ἐγκαίνιο στὴν φυσική του θέση, σὲ συνεργασία μάλιστα μὲ τὸν κ. Μουτσόπουλο, ἦλθαν σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρὸ Παντελεήμονα τὸν Β’, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε τὸν τότε πρωτοσύγκελλό του καὶ νῦν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα Καλπακίδη γιὰ νὰ παραλάβῃ ἀπὸ τὴν Ῥώμη τὸ ἐν λόγῳ ἐγκαίνιο, τὸ ὁποῖο ἕνεκα τῶν σεισμῶν τοῦ 1978 τοποθετήθηκε προσωρινῶς στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.
• Στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1995 ἐτοποθετήθη νέο Ἐγκαίνιο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρὸ Παντελεήμονα τὸν Β’ (Χρυσοφάκη) στὴν διαμορφωμένη μαρμαρίνη ἁγία Τράπεζα γιὰ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ ἐν λόγῳ Ἐγκαίνιο ἐμπεριέχει ψήγματα ἐκ τοῦ ἀρχαίου ἐγκαινίου, ἱερὰ ἀποτμήματα ἐκ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καὶ τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπὸ τὸν τότε μακαριστὸ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κυρὸ Διόδωρο στὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Παντελεήμονα τὸν Β’.
Κατόπιν τούτου ὁ ἱερὸς μνημειακὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Γεωργίου -Ῥοτοντα ἢδη εἶναι ἐγκαινισμένος, καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κειμένων νόμων τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου.
• Καμμία παράβαση νόμων ἢ ἀποφάσεων δὲν ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατὰ τὴν ἐφετινὴ πανήγυρη τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν λόγῳ Μνημειακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία ἦταν ἤδη προγραμματισμένες καὶ ὁρισμένες ἀκολουθίες βάσει σχετικῆς ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων πόλεως Θεσσαλονίκης καὶ οὐδεμία τελετὴ Ἐγκαινίων ἐγένετο.
• Εἶναι κανονικὸ δικαίωμα μόνον τοῦ ἑκάστοτε Ἐπισκόπου καὶ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ὡς ἐν προκειμένῳ τοῦ κ. Ἀνθίμου νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ ἀρχαῖο Ἐγκαίνιο τῆς ἁγίας Τραπέζης στὴν φυσική του θέση, δηλαδὴ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.
Κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς 23ης Ἀπριλίου 2017 οὐδεμία παρέμβαση ἢ νέα κατασκευὴ ἔγινε ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἱεροῦ Μνημειακοῦ αὐτοῦ Ναοῦ.
Ἁπλῶς ὅπως ἤδη εἶχε ἐνημερωθεῖ ἡ ἁρμοδία ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία, μετεφέρθη τὸ ἀρχαῖο «Ἐγκαίνιο» καὶ ἤδη ἐτοποθετήθη καὶ φυλάσσεται ὡς ἱερὸ κειμήλιο μαζὺ μὲ τὸ τμῆμα τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Γεωργίου μέσα στὸν ἀνάλογο διαμορφωμένο χῶρο γνωστὸ ἤδη ἀπὸ ἐτῶν στὴν ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία.
• Λυπούμεθα βαθύτατα, διὰ τὰ ὅσα λέγονται καὶ ἀναγράφονται ὑπὸ ἀνευθύνων πηγῶν καὶ προσώπων, ἀσχέτων μὲ τὴν λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἂς διαβάσουν τὶς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ τοὺς παλαιοὺς σεβαστοὺς καθηγητὲς τῆς ἀρχαιολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ ἄς ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους μπροστὰ στὴν ἱστορία καὶ στὴν παράδοση τοῦ ἱστορικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ αὐτοῦ μνημειακοῦ κυκλοτεροῦς συγκροτήματος, ποὺ ἀνέκαθεν ἦταν ἀφιερωμένο στὸ «θεῖο» καὶ στὰ τρία περίπου τέταρτα τῆς ἱστορίας του ὑπῆρξε καὶ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ὡς Χριστιανικὸς ἱερὸς Μνημειακὸς Ναός.
• Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης άναμένει ἀκόμη τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Κεντρικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν τοποθέτηση τοῦ Σταυροῦ στὴν στέγη τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου – Ῥοτόντα.
• Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ποὺ ὅλα προσβάλλονται ἀκρίτως καὶ ἀνευθύνως, ὀλίγος σεβασμὸς καὶ ὑπεύθυνη γνώση καὶ ἐνημέρωση δὲν βλάπτουν.
Ἀντιθέτως ἀποτελοῦν ἔστω καὶ μιὰ εὐκαιρία εὐγνωμοσύνης καὶ τιμῆς στὰ ὅσα οἱ πατέρες μας μᾶς παρέδωσαν μέχρι τὶς ἡμέρες μας στὴν πολυδοκιμαζομένη πατρίδα μας.