, Δευτέρα
05 Δεκεμβρίου 2022

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Πάσχα;

Για τους ανέργους του ΟΑΕΔ, το δώρο Πάσχα  είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας.
Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρο είναι οι επιδοτούμενοι να έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του 2019.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Συγκεκριμένα, είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.